So, here's the GOOD NEWS...

SOILL > News > Archive > 2013 Rekord canola oes

Die 2013 Canola oes is amptelik afgehandel en die produsente kan tevrede voel met hulle insette deur die 2013 seisoen met gemiddeld tot bo-gemiddelde opbrengste wat verkry is in die meeste streke. Die 113 000 ton wat gelewer is, beloop die meeste nog.

Canola het net weer sy gehardheid en droogtebestandheid gewys nadat in die Suid-Kaap omgewing dit aanvanklik baie droog was tydens Junie en Julie  en reën eers Augustus begin val het, het die Canola egter wonderbaarlik herstel en uitstekende opbrengste gegee in hierdie area. Ideale koel weer in die meeste streke tydens September het bygedra tot goeie peulvul en goeie egalige rypwording.

Die oes-proses het ook redelik glad verloop met aflaai tye wat nie te lank was nie, in die Overberg was daar die oppenhoud met die reën wat ons in die middel van oestyd ondervind het, maar die canola het baie min tot geen skade getoon as gevolg hiervan nie en kon produsente betreklik vinnig weer voortgaan met die oesproses. Dit was vir SOILL ook ‘n groot geleentheid met die opening van die nuwe silo kompleks by Krige wat dan spesifiek ingerig is vir canola ontvangstes.

Verder is daar ook vir die eertse keer canola ontvang in samewerking met Kaap Agri by Halfmanshof asook Klipheuwel, ook hierdie toevoeging tot die leweringspunte was ‘n reuse sukses wat baie druk van die transport in oestyd afgehaal het.

Die totale oes inname beloop 113 000 ton vanaf die geskatte 68 000 hektaar (soos verkry vanaf die paspoorte wat ingedien is) teen ‘n geskatte gemiddelde opbrengs van 1.66 ton/Ha. Streke soos Klipdale, Napier en Rietpoel omgewing is daar opbrengste van oor die 2 ton/Ha behaal en in sekere gevalle tot 3 ton/Ha. In die Strandveld in die Bredasdorp area het baie canola ongelukkig onder water beland met die reën in die oestyd en reflekteer dit ongelukkig in die opbrengs per geplante hektare.

Die SSK gebied het ook baie goed gedoen met ‘n gemiddelde opbrengs van in by die 1.6 ton/Ha, ook hier is egter sekere produsente wat uitstekende opbrengste behaal het van oor die 2 ton/Ha.

Die Swartland het ook goeie opbrengste gelewer in die Eendekuil, Rooi Karoo, Porterville asook Moorreesburg areas, die Klipheuwel en Malmesbury omgewing was baie nat as gevolg van oormatige reën deur die hele seisoen en is die opbrengste dus heelwat laer gewees.

Die kwaliteit van die oes was baie goed en ek dink produsente asook die verskaffers en landbou maatskappye wat betrokke is by die canola bedryf kan hulself gelukwens met die afgelope seisoen en sien ons uit na die 2014 seisoen met groot afwagting met die wete dat ons net nog meer geleer het van die wonderlike gewas waarmee ons werk en hierdie kennis toegepas kan word om die canola produksie in die Wes-Kaap net nog meer volhoubaar en suksesvol te maak.

FOLLOW US