Harvest Program

In the below tabs you will find all the information around our new Harvest Program interface. If you have any problems with accessing the necessary information please contact our Agriculturist, Franco le Roux on 082 663 0640 or you can send an email to franco@soill.co.za.

Passport Information

Producer Details

Contracting


Addisionele inligting vir die Boer

In die vroe 1990′s was daar ‘n behoefte gewees om ondersoek in te stel na ‘n alternatiewe gewas om in wisselbou met Koring in die Wes-Kaapse graanverbouingstreke te verbou. Na verskeie proewe is canola dan gekies as hierdie gewas. In 1993 was die eerste canola dan ook aangeplant.

Canola is ideaal as wisselbougewas aangesien dit geen inbreuk maak op die koring en gars produksie sisteme nie, geen alternatiewe implemente word benodig as wat vir kleingrane gebruik word nie. Die hoof voordele word egter verkry wanneer canola in rotasie met koring en ander gewasse gebruik word aangesien canola die produsent ‘n opsie gee om alternatiewe chemie te gebruik vir die bestuur van onkruid. Die gevolg is lande met minder onkruidprobleme wat ‘n positiewe effek het op die verbouing van koring in die daaropvolgende jare (tot 15% verhoogde opbrengs in die daaropvolgende jaar)

Canola moet verkieslik elke 4 jaar op dieselfde grond verbou word, die hoofrede hiervoor is om die opbou van moontlike siektes te voorkom. Die verhouding van canola tot kleingraan sal dus in die omgewing van 1:4 wees.

Die oppervlakte onder canola het oor die afgelope drie seisoene drasties toegeneem tot op ‘n verwagte aanplanting van 85 000 Ha vir die 2014 seisoen. Na aanvanklike stadige groei het produsente nou die waarde van die gewas besef en tesame met inligting wat geredelik beskikbaar is ten opsigte van die verbouing van die gewas is produsente nie meer bang om die gewas deel van hul rotasie stelsel te maak nie (Sien grafieke onder).

Uit die jaarlikse canola kompetisie wat deur die PNS gehou word het dit duidelik geword dat canola ekonomies gewys oor tyd nie swakker doen as Koring nie en het dus ‘n volwaardige plek as ‘n kontantgewas in die wisselboustelsel van die Wes-Kaapse graan produsent.

Vind hier onder artikels oor Canola en die verbouing daarvan, vir meer artikels kliek hier.

Canola Farming

 

Oppervlakte

SAProduksie

SOILL Inligting (Kliek)


CanolaFokus (Kliek)

Swawel Bemesting van Canola Canola Fokus  Saaidigtheid  Canola Fokus Oes van Canola
 CanolaFokusProblemeSwartland CanolaFokus2013 Canola Fokus Siektes Ekonomie CanolaFokusRaaigrasbeheer
CanolaFokusSU


PNS Artikels (Kliek)