Die seisoen stap aan en Canola in die Albertinia tot Riviersonderend omgewing is oor die algemeen baie mooi (daar is droë kolle), Caledon kan egter doen met goeie reën waar die Canola nog baie jonk is. Oor die algemeen is die Overberg se opkoms goed met slak- en ander insekprobleme wat redelik geïsoleerd was, maar daar is kampe met skade in sekere dele.
In die Swartland wissel dit van baie mooi tot oneweredig in dele, maar ons glo dat die reën wat onlangs geval het dinge sal regruk sodat die saad wat nog moet opkom betyds sal uitkom en ‘n oneweredige stand sal voorkom.
Inhoud

  • Swartstam
  • Interessante skakels en inligting
  • Datums

Kliek hier om die volledige nuusbrief aftelaai.

Die afgelope seisoen se Super Canola Produsente is onlangs vereër tydens onderskeidelik die Overberg Agri voorsaaidag te Rietpoel asook die SKOG voorsaaidag gehou op Moorreesburg.

Die Super Canola kompetisie word jaarliks aangebied deur die Proteïennavorsingstigting (PNS) met die doel om inligting uit te ruil en beskikbaar te maak vir ander produsente. Elke produsent skryf ‘n kamp in waarna die opbrengs en praktyke bepaal word en sodoende word die “wenners” aangewys aan die einde van die seisoen.

Die wenners in die onderskeie areas en kategorieë was as volg:

SUID-KAAP

Hoogste opbrengs:                                          SFS Boerdery te Swellendam (3.048 ton/Ha)

Beste Bruto Marge:                                         Langhoogte Plase te Caledon (R9 415 / Ha)

Hoogste opbrengs per mm reën:                  SFS Boerdery te Swellendam (11.247 Kg/mm reënval)

 

SWARTLAND

Hoogste opbrengs:                                          Boet le Roux van Hermon (2.54 ton/Ha)

Beste Bruto Marge:                                         Boet le Roux van Hermon (R7 065 / Ha)

Hoogste opbrengs per mm reën:                  Izak Smith te Eendekuil (7.09 Kg/Ha reënval)

 

Namens SOILL wil ons vir hierdie produsente baie geluk sê met hierdie prestasies en bedank vir hulle getroue ondersteuing deur die seisoen. Meer inligting sal ook binnekort op die webblad geplaas word om die produsente se wenresepte bietjie van nader te bekyk.

SOILL is currently in the process of branding its fleet of Trucks and Tankers. The design for the Trucks fits with SOILL’s CI re-fresh that was implemented in 2013 and the line “Your Canola Company” is boldly displayed at the front. The tankers stick with the SOILL CI but advertises the B-well range of products and the benefits that Canola oil has to offer in a fun and clever way.

DSC_0010DSC_0011DSC_0012

Die 2013 Canola oes is amptelik afgehandel en die produsente kan tevrede voel met hulle insette deur die 2013 seisoen met gemiddeld tot bo-gemiddelde opbrengste wat verkry is in die meeste streke. Die 113 000 ton wat gelewer is, beloop die meeste nog.

Canola het net weer sy gehardheid en droogtebestandheid gewys nadat in die Suid-Kaap omgewing dit aanvanklik baie droog was tydens Junie en Julie  en reën eers Augustus begin val het, het die Canola egter wonderbaarlik herstel en uitstekende opbrengste gegee in hierdie area. Ideale koel weer in die meeste streke tydens September het bygedra tot goeie peulvul en goeie egalige rypwording.

Die oes-proses het ook redelik glad verloop met aflaai tye wat nie te lank was nie, in die Overberg was daar die oppenhoud met die reën wat ons in die middel van oestyd ondervind het, maar die canola het baie min tot geen skade getoon as gevolg hiervan nie en kon produsente betreklik vinnig weer voortgaan met die oesproses. Dit was vir SOILL ook ‘n groot geleentheid met die opening van die nuwe silo kompleks by Krige wat dan spesifiek ingerig is vir canola ontvangstes.

Verder is daar ook vir die eertse keer canola ontvang in samewerking met Kaap Agri by Halfmanshof asook Klipheuwel, ook hierdie toevoeging tot die leweringspunte was ‘n reuse sukses wat baie druk van die transport in oestyd afgehaal het.

Die totale oes inname beloop 113 000 ton vanaf die geskatte 68 000 hektaar (soos verkry vanaf die paspoorte wat ingedien is) teen ‘n geskatte gemiddelde opbrengs van 1.66 ton/Ha. Streke soos Klipdale, Napier en Rietpoel omgewing is daar opbrengste van oor die 2 ton/Ha behaal en in sekere gevalle tot 3 ton/Ha. In die Strandveld in die Bredasdorp area het baie canola ongelukkig onder water beland met die reën in die oestyd en reflekteer dit ongelukkig in die opbrengs per geplante hektare.

Die SSK gebied het ook baie goed gedoen met ‘n gemiddelde opbrengs van in by die 1.6 ton/Ha, ook hier is egter sekere produsente wat uitstekende opbrengste behaal het van oor die 2 ton/Ha.

Die Swartland het ook goeie opbrengste gelewer in die Eendekuil, Rooi Karoo, Porterville asook Moorreesburg areas, die Klipheuwel en Malmesbury omgewing was baie nat as gevolg van oormatige reën deur die hele seisoen en is die opbrengste dus heelwat laer gewees.

Die kwaliteit van die oes was baie goed en ek dink produsente asook die verskaffers en landbou maatskappye wat betrokke is by die canola bedryf kan hulself gelukwens met die afgelope seisoen en sien ons uit na die 2014 seisoen met groot afwagting met die wete dat ons net nog meer geleer het van die wonderlike gewas waarmee ons werk en hierdie kennis toegepas kan word om die canola produksie in die Wes-Kaap net nog meer volhoubaar en suksesvol te maak.